Startsida Umeå kommun

Kommun och politik

Umeå kommuns visioner och politikernas beslut berör oss alla i vardagen. Via sidorna i menyn får du en bra bild av kommunen och hur besluten blir till. Du får bland annat veta vad skatten används till, hur du kontaktar folkvalda och hur du genom egna förslag kan delta i att göra Umeå ännu bättre.

Nyheter

RSS-flöde

Sidan har granskats 2020-08-28

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunpolitik