Startsida Umeå kommun

Diarium

Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registrator. I diariet finns inkomna, utgående och upprättade handlingar. Där finns det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, privatpersoner, företag och myndigheter, till exempel inkommande och utgående post. Alla brev och handlingar, även mejl, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihets­förordningen, men de finns inte alltid i diaret.

Diarium på webbplatsen

Här på webbsidan finns en kopia av kommunens ordinarie diarium med sök­funktion. Här visas uppgifter om ett ärende: ett diarienummer för att hitta handlingar, registreringsdatum, en ärenderubrik med information om vad handlingen handlar om och händelser i ärendet.

Vissa uppgifter är dolda, till exempel

  • sekretssbelagda uppgifter
  • personnummer
  • avsändare och mottagare
  • uppgifter som kan vara intrång i en enskilds personliga integritet.

En del ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt sekretess­lagen. Regler i dataskyddsförordningen (GDPR) kan göra att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarium på webben.

Sök i diariet:

  • Sök med enskilda ord i ärenderubriken genom att markera ordet med procenttecken: till exempel "%remiss%". Då får du fram alla ärenden som innehåller ordet.
  • Sök vad som har kommit till ett visst diarium genom att markera respektive nämnd i rullisten och ange datum.
  • Klicka på ärenderubriken (blåmarkerad) för att se en lista över händelser i ett ärende.
  • För att se enskilda handlingar, kontakta registrator.
Kontakt

Enskilda handlingar visas inte i kommunens diarium på webbplatsen. Har du frågor om diariet eller vill ta del av allmänna handlingar, kontakta:

Registratorer för nämnder

Här får du också veta hur du kan få handlingar från tidigare nämnder och vem du kontaktar om det gäller nämnder och handlingar som inte finns i diariet på webbplatsen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/diarium