Startsida Umeå kommun

Beskrivningar över allmänna handlingar

Här publicerar stadsarkivet löpande gällande beskrivningar över allmänna handlingar (ofta kallade arkivbeskrivningar).

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §, 2 st) ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar. Denna beskriver bland annat myndighetens organisation och verksamhet, sökingångar i arkivet, bestämmelser om sekretess med mera. 

Beskrivning av allmänna handlingar för verksamheter:

AB Bostaden i Umeå – arkivbeskrivning under upprättande

Byggnadsnämnden – fastställd 2020-04-22

Fritidsnämnden – fastställd 2019-05-29

För- och grundskolenämnden – arkivbeskrivning saknas ännu

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – arkivbeskrivning saknas ännu

Infrastruktur i Norr AB – arkivbeskrivning under upprättande

Kompetensspridning i Umeå AB – arkivbeskrivning under upprättande

Kommunstyrelsen – fastställd 2018-01-16

Kulturnämnden – fastställd 2018-09-19

Miljö- och hälsoskyddsnämnden – fastställd 2018-12-13

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster – arkivbeskrivning saknas ännu

Personalnämnden – arkivbeskrivning under upprättande

Tekniska nämnden – fastställd 2018-09-21

Umeå Energi AB (med dotterbolag) – arkivbeskrivning under upprättande

Umeå Kommunföretag AB - fastställd 2009-04-30, reviderad 2017-06-30

Umeå parkerings AB (UPAB) – fastställd 2017-09-15

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd – arkivbeskrivning under upprättande

Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system – arkivbeskrivning under upprättande

UMEVA (Umeå vatten och avfall AB) och VAKIN (Vatten och avfallskompetens i norr AB) – fastställd 2019-11-07

Valnämnden – arkivbeskrivning under upprättande

Äldrenämnden – fastställd 2018-05-31

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen – fastställd 2018-03-21

Kontakt

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
stadsarkivet@umea.se

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar, klockan 10.00–12.00,
13.00–16.00


Besök

Med anledning av coronavirus så uppmanar vi forskare och andra besökare som känner sig det minsta sjuka eller har något av de vanliga symptomen för covid-19 att inte besöka arkivet.

Stadsarkivet finns på adress Kaserngatan 3 i Umestan företagspark. Du hittar oss på andra våningen i huset (kallat hus 2). Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka två km NV om Umeå centrum.

Besökstider är normalt vardagar klockan 09.00–16.00. Kontakta oss gärna innan besök så att vi kan säkerställa att personal finns på plats.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus