Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för kommun och politik

Här finns aktuella och tidigare nyheter om kommun och politik. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus