Startsida Umeå kommun
Lappar på anslagstavla

Läs anslag på webben

På kommunens officiella anlagstavla på webbplatsen kan du ta del av tillkännagivanden/kungörelser. Det innebär att vi berättar något offentligt, till exempel att ett protokoll från ett nämndsmöte är justerat, att kommunfullmäktige sammanträder eller att vi bjuder in till samråd om en detaljplan.

Anslagstavlan finns på www.umea.se/anslagstavla.

Du når också anslagstavlan från webbplatsens förstasida.