Startsida Umeå kommun

Umeås könade landskap ett gott exempel i Europa

Det könade landskapet, Umeå kommuns satsning på att synliggöra jämställdhet i det offentliga rummet, har utsetts till ett gott exempel internationellt av Urbact. Metoden beskrivs bland annat som ett intressant och modernt sätt att lyfta jämställdhetsfrågor.

Det könade landskapet är från början en fysisk busstur för att synliggöra exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete men också om att visa upp platser som är ojämställda och att lyfta frågeställningar kring dem. Tidigare i år lanserades också webbplatsen genderedlandscape.umea.se där det är möjligt att göra resan virtuellt. Det könade landskapet har tagits fram med stöd av Boverket och Tillväxtverket.

Metoden har nu utnämnts som ett gott exempel internationellt av Urbact, europeiska städers program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling. I utnämningen står bland annat att metoden är ett väldigt intressant och modernt sätt att lyfta och konkretisera jämställdhetsfrågor i staden. Umeå beskrivs också som ledande i Europa när det handlar om sättet att ta sig an jämställdhetsfrågor, särskilt i relation till hållbarhetsfrågor.

– Det är såklart oerhört glädjande att Umeå kommuns jämställdhetsarbete utses som ett gott exempel även i internationella sammanhang. Vi har ett konkret angreppssätt i vårt jämställdhetsarbete som vi ska vara väldigt stolta över, säger Emma Vigren (S), ordförande jämställdhetsutskottet.

Umeå och det könade landskapet är ett av 97 goda exempel som valts ut bland 270 inskickade förslag från 29 olika länder i Europa. I oktober kommer Umeå att presentera det könade landskapet på en konferens anordnad av Urbact Tallinn i oktober.

Kontakt

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Tina Myhrberg (M)
vice ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-680 69 98
tina.myhrberg@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se