Startsida Umeå kommun

Uumajan kunta kuuluu nyt meänkielen hallintoaluheesheen*

*Umeå är nu del av förvaltningsområde för meänkieli (meänkieli). Regeringen har beslutat att Umeå kommun ska ingå i förvaltningsområdet. Därmed utökar Umeå kommun sitt ansvarsområde för nationella minoriteter, som sedan tidigare även omfattar samiska och finska.

– Jag säger ”paljon onnea!” (gratulerar!) till alla tornedalingar och meänkielitalande i Umeå. Meänkieli, som betyder ”vårt språk” är ett av de hotade minoritetsspråken i Sverige. Många tornedalingar kan vittna om hur de ända in på 1950-talet var förbjudna att tala sitt eget språk i skolan. Därför är det glädjande att regeringen nu har beviljat Umeå kommun att ingå i förvaltningsområdet för meänkieli tillsammans med finska och samiska, säger Tomas Wennström (S), minoritetsansvarig, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

När en kommun eller landsting/region ingår i ett förvaltningsområde finns det särskilda rättigheter för medborgarna som träder i kraft. Det innebär bland annat att de nationella minoriteterna ska kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheten och myndigheten ska se till att det finns språkkunnig personal. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Den reviderade lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft 1 januari 2019 och den ger samtliga nationella minoriteter utökande rättigheter i samtliga kommuner oavsett om den ingår i ett förvaltningsområde.

I dag ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och nu nio kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

De kommuner som ansluts till förvaltningsområde får ett statsbidrag baserat på antal invånare i kommunen. Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner till åtgärder för nationella minoriteter. Av dessa går 85,5 miljoner kronor till de kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområdena.

Tornedalens flagga

Tornedalens flagga

Kontakt

Tomas Wennström (S)
minoritetsansvarig
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Aino Dahl
minoritetssamordnare
Umeå kommun
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se