Startsida Umeå kommun

Petrozavodsk

Petrozavodsk i Ryssland är Umeå kommuns vänort sedan 1976. Staden grundades 1703 i samband med att Peter den store befallde att Petrozavodsk järnbruk skulle öppnas. Trots att de lokala myrmalmerna var fattiga på järn och dess utvinning mycket arbetsam, fanns det en fördel att anlägga gjuteriet här. Det låg nära den svenska krigsskådeplatsen i Ingermanland och Karelen, som tsaren tänkte erövra för att grunda sin nya huvudstad Sankt Petersburg vid Finska viken. I Petrozavodsk tillverkades bland annat kanonkulor, kanoner, värjor, musköter och ankare till den ryska armén och till den nya flottan.

Petrozavodsk fick stadsrättigheter 1777 av Katarina den stora. I dag har staden mer än 275 000 invånare och är en av Rysslands mest välutvecklade IT-städer. Småföretagare har en aktiv roll i Petrozavodsk. Småföretag och enskilda entreprenörer utgör en betydande del av stadens ekonomi.

Samarbetsprojekt med Petrozavodsk under 2014

Studiebesök av Mayor Galina Shirshina, Head of Culture department Sergei Soloviev, Vice Head of PR and international relations Natalia Lavrushina under invigningen av 2014. Nio ryska isskulptörer från Petrozavodsk producerade ett antal isskulpturer efter Rådhusesplanaden och som ingick i utsmyckandet av vinter Umeå.

Under Umefolk festivalen uppträdde Balalajka gruppen Kontraster från Petrozavodsk i Umeå. Fyra ungdomar i åldern 11 till 14 år samt deras orkesterledare och musiklärare.

Projektet City brandings sista möte hölls i Umeå under LittFesten med workshop kring evenemangens betydelse för Umeå och Umeå 2014. Ett samarbete mellan städerna Umeå, Vardö (Norge), Varkaus (Finland), Narva (Estland), Elblag och Katowice (Polen), Petrozavodsk och Viborg (Ryssland). Projektet har syftat till att skapa en plattform och ett nätverk mellan nordliga mellanstora städer för gemensam marknadsföring och utbyte kring större events. Workshops, seminarier och studiebesök har genomförts.

Besök av Fashion Design Studio från Petrozavodsk. Studion designar kläder som kombinerar traditionell och modern design med cirka 300 ungdomar och under ledning av professionella lärare och koreografer. Två lärare och sex ungdomar i åldern 8–17 år besökte Umeå. Under vävmässan i Umeå i september visades via en show kläder designade i Karelen inom Studion. Utöver genomfördes utbyten med institutionen för Estetiska ämnen, lärarutbildningen, Hedlunda skolan, Mufida kulturella förening som även skapar kläder som förenar traditioner och kultur från många länder. En aktivitet i linje med att ytterligare stärka samarbetet mellan regionerna Västerbotten och Karelen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus