Startsida Umeå kommun

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Kvalitetsstrategi

2003 antog kommunfullmäktige en kvalitetstrategi för kommunens alla verksamheter.

Kvalitetsstrategi (pdf)

Sidan har granskats 2019-09-23

Sidans kortadress: www.umea.se/kvalitet