Startsida Umeå kommun

Jämförelse med andra kommuner

Hur väl står sig Umeå i konkurrens med andra kommuner? Här kan du ta del av jämförelser mellan kommuner inom olika områden. Undersökningarna är Kommunens kvalitet i korthet (SKR) och Medborgarundersökning (SCB). Faktorer som granskas är till exempel arbetsmarknad, bostäder och kvalitet på skola och äldreomsorg. Undersökningarna förnyas regelbundet och nya jämförelser publiceras här när de finns tillgängliga.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus