Startsida Umeå kommun

Kvalitetsdeklarationer

En del i kommunens kvalitetsarbete är verksamheternas kvalitetsdeklarationer. I en kvalitetsdeklaration för en kommunal verksamhet ska du som medborgare kunna se vilken servicenivå du kan förvänta dig av verksamheten.

Verksamhet

Ansvar

Anmärkning

Bygga och boBostadsanpassning

byggnadsnämnden


Bygglov

byggnadsnämnden


Detaljplanering

byggnadsnämnden


Fastighetsbildning

byggnadsnämnden


Lantmäteri

byggnadsnämnden


Mark och exploatering

kommunstyrelsen


Övergripande planering

kommunstyrelsen


Kultur och fritidFritidsverksamhet

fritidsnämnden


Bibliotek

kulturnämnden


Kulturreceptionen

kulturnämnden


Kulturskolan

kulturnämnden


Kvinnohistoriskt museum

kulturnämnden


Programverksamhet

kulturnämnden


Trafik och teknikFärdtjänst/parkeringstillstånd

tekniska nämnden


Gator och parker

tekniska nämnden


Gator och parker, myndighetsutövning

tekniska nämnden


Offentlig renhållning

tekniska nämnden


Parkdrift

tekniska nämnden


Vinterväghållning

tekniska nämnden


Miljö och hälsoskyddTillsyn och kontroll

miljö- och hälsoskyddsnämnden


Energi-, budget- och konsumentrådgivning

miljö- och hälsoskyddsnämnden


Stöd och omsorgFärdtjänst/parkeringstillstånd

tekniska nämnden


Kvalitetsdeklaration för individ- och familjenämndens verksamheter

individ- och familjenämnden

Läs mer om socialtjänstens kvalitetsarbete

Hemtjänst

äldrenämnden


Korttidsboende

äldrenämnden


Vårdboende

äldrenämnden


Dagverksamhet

äldrenämnden


Förvaltarenheten

miljö- och hälsoskyddsnämnden


Viva arbetsmarknad

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Viva integration

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Nationella minoriteter

kommunstyrelsen


Övrig verksamhetFastighet

tekniska nämnden


IT

tekniska nämnden


Kommunikationsenheten

kommunstyrelsen


Måltidsservice

tekniska nämnden


Näringsliv

kommunstyrelsen


Personalfunktionen

kommunstyrelsen


Räddningstjänst/olycksförebyggande verksamhet

brand- och räddningsnämnden


Stadsarkivet

kommunstyrelsen


Städservice

tekniska nämnden


Verksamhetsservice

tekniska nämndenEn del i kommunens kvalitetsarbete är verksamheternas kvalitetsdeklarationer. I en kvalitetsdeklaration för en kommunel verksamhet ska du som invånare kunna se vilken servicenivå du kan förvänta dig av verksamheten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus