Startsida Umeå kommun

Bolag i kommunkoncernen

Några verksamheter i kommunen drivs som bolag. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på bolag som ingår i kommunkoncernen är Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Inab och Västerbottens museum.

Några bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara privata aktörer eller myndigheter. Umeå Kommunföretag AB (UKF) är moderbolag för företag som ingår i koncernen. Nya bolag bildas och avvecklas efter behov, de kan säljas eller läggas i vila.

Läs mer om Umeå kommunföretag

Läs mer om bolag i kommunkoncernen

(Umeå kommunföretags webbplats)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.