Startsida Umeå kommun

Umeå Folkets Husförening u.p.a.

Umeå Folkets Husförenings uppgift är att tillgodose umebornas behov av lokaler till kulturverksamhet, föreningsverksamhet och kommersiell verksamhet.

Folkets Hus i Umeå uppför, förvaltar och tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Där erbjuder Folkets hus förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen kan också i egen regi svara för sådan verksamet och i anslutning driva restaurangverksamhet.

Koncernförhållanden

Umeå Folkets Husförening har ett vilande dotterbolag, Teatercaféet i Umeå AB.

Kontakt

Umeå Folkets Husförening
090-15 62 00
kontaktuppgifter

Ledning

Ingela Wallrud
ordförande

Håkan Bäckström
verkställande direktör

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.