Startsida Umeå kommun

Fritids kvalitetsarbete

Kvalitetsdeklarationer 2013

ISO 9001:2015

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015

Kvalitetsdeklarationer

Deklarationerna talar om vilka politiska uppdrag vi har och hur vi lovar att gemomföra det. Varje avdelning har en egen kvalitetsdeklaration att följa.

Fritid bad

Fritid drift, idrottscentran bilaga öppettider, naturområden servicebilaga

Fritid föreningsbyrån

Fritid unga

Fritid för alla

Deklarationer antagna

Fritidsnämnden har fastställt våra deklarationer 2017-12-13.
Deklarationerna gäller tills vidare.

Kontakt

Göran Åkre
ledningssystemsamordnare
090-16 16 09
goran.akre@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.