Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor för 2019,
se innehållsmenyn för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

Inspelning

2019-02-25

Protokoll

Föredragningslista

Inspelning + bildspel

2019-01-28

Protokoll

Föredragningslista

Inspelning


Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Anna Holmstedt
nämndssekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.