Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll och föredragningslistor för 2018, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Fram till november 2018 hette utskottet "Arbetsutskottet" och näringslivsfrågorna låg hos "Näringslivs- och planeringsutskottet".

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.