Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden

Ansvarsområde

Äldrenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd i ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende (vård- och omsorgsboende) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer över 65 år.

Uppdragsplan och budget

Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2019
(pdf, 1 MB)

Äldrenämndens verksamhet

Socialtjänsten arbetar på uppdrag av äldrenämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om äldrenämndens verksamhet, socialtjänsten

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Ledamöter i äldrenämnden

Carin Nilsson (S)

Carin Nilsson (S)
ordförande

Veronica Kerr (KD)

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande

Åsa Bäckström (V)

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.