Startsida Umeå kommun

Byggnadsnämnden

Ansvarsområden

Byggnadsnämnden har ansvar för

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovprövning och byggtillsyn
  • mätnings- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • bostadsanpassningar.

Så fungerar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år i byggnadsnämndens sammanträdesrum.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Byggnadsnämndens verksamhet

Flera verksamheter inom Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om byggnadsnämndens verksamheter

Kontakt

Hannele Häkkinen
nämndsekreterare
090-16 13 34
hannele.hakkinen@umea.se

Ledamöter i byggnadsnämnden

Bygglov

Frågor om bygglov och andra lov besvaras av kundtjänst, plan och bygg, telefon 090-16 13 61.

Läs mer om bygglov

Mikael Berglund (S)

Mikael Berglund (S)
ordförande

Ulrik Berg (M)

Ulrik Berg (M)
1:e vice ordförande

Mattias Sehlstedt (V)

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/byggnadsnamnden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.