Startsida Umeå kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå ansvarar för de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasieskola och vuxenutbildning.

Så fungerar nämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Nämndens verksamheter

Gymnasie- och vuxenutbildningen och Viva kompetenscentrum arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om gymnasie- och vuxenutbildning

Läs mer om Viva kompetenscentrum

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Peter Burström (S)

Peter Vigren (S)
ordförande

Robert Axebro (C)

Robert Axebro (C)
vice ordförande

Mariam Salem (MP)

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.