Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämnden

Ansvarsområde

Individ- och familjenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för alla åldrar. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorg, stöd i ordinärt boende (hemtjänst) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer under 65 år.

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden ansvarar för sitt respektive område för hela Umeå kommuns socialtjänst, inklusive kommundelarnas tidigare verksamhet inom området.

Så fungerar nämnden

Individ- och familjenämnden i Umeå består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Uppdragsplan och budget

Individ- och familjenämndens uppdragsplan och budget 2019
(pdf, 1,9 MB)

Verksamhet

Socialtjänsten arbetar på individ- och familjenämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om individ- och familjenämndens verksamhet, socialtjänsten

Kontakt

Emma Nord
nämndsekreterare
090-16 36 52
emma.nord@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden

Andreas Lundgren (S)

Andreas Lundgren (S)
ordförande

Björn Kjellsson (L)

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.