Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor för 2019, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2019-03-20


Föredragningslista

2019-02-20

Protokoll

Föredragningslista

2019-01-23

Protokoll

Föredragningslista

Kontakt

Emma Nord
nämndsekreterare
090-16 36 52
emma.nord@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.