Startsida Umeå kommun

Kulturnämnden

Ansvarsområde

Kultur driver Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven och tio närbibliotek samt Kvinnohistoriskt museum. Ett annat ansvarsområde är att stödja och stimulera kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga och att bedriva egen program­verksamhet.

Norrlandsoperan AB, Västerbottens museum och Umeå Folkets Hus är kommun­styrelsens ansvarsområden.

Vision

Visionen i det Kulturpolitiska programmet bygger på kultur som

  • njutning, glädje, lust och passion
  • arena för skapande kritiska och aktiva medborgare
  • investering och inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling.

Umeå kommun

  • ska satsa på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla över hela kommunen
  • ska utarbeta metoder och utvärderingsmodeller så att kommunen bättre och mer aktivt kan fungera som serviceorgan för medborgare, kultur­föreningar och nätverk samt stärka alla kulturutövare
  • stärka samverkan mellan olika kulturaktörer, föreningar och frivillig­organisationer i det civila samhället, den offentliga sektorn och näringslivet
  • främja och stödja amatörkulturen.

Kulturnämndens verksamhet

Kultur är den förvaltning som arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om Kultur

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Ledamöter i kulturnämnden

Helena Smith (S)

Helena Smith (S)
ordförande

Fredrik Elgh (C)

Fredrik Elgh (C)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.