Startsida Umeå kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i frågor som handlar om miljö- och hälsoskydd.

Så fungerar miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Flera olika verksamheter arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter

Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddnämnden

Andreas Sjögren (S)

Andreas Sjögren (S)
ordförande

Maja Westling (C)

Maja Westling (C)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.