Startsida Umeå kommun

Tekniska nämnden

Ansvarsområden

Tekniska nämnden är kommunens organ för förvaltning och drift av kommunens gator, vägar och allmänna platser, anläggningar samt av maskiner, fordon och tekniska installationer om inte någon annan har fått detta i uppdrag.
Tekniska nämnden ansvarar för

  • kommunal väghållning och förvaltning av mark som är offentlig plats
  • kommunal lokalförsörjning
  • teknisk försörjning
  • kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
  • samordning och utveckling av drift av kommunens IT- och telefonisystem och PA-system
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Tekniska nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Så fungerar tekniska nämnden

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva suppleanter. Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Tekniska nämndens verksamhet

Flera verksamheter inom verksamhetsområde Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om tekniska nämndens verksamheter

Kontakt

Annika Kjellsson Lind
nämndsekreterare
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Ledamöter i tekniska nämnden

Lena Karlsson Engman (S)

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande

Anna-Karin Sjölander (C)

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.