Startsida Umeå kommun

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valmyndigheten för hela landet är det statliga verk som ansvarar för val i Sverige. Den företräds i länet av den regionala valmyndigheten som är Länsstyrelsen i Västerbotten.

Statliga valmyndigheten (www.val.se)

Regionala valmyndigheten (Länsstyrelsen i Västerbotten)

Kontakt

Marie Sandström
nämndsekreterare
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Ledamöter i valnämnden

Håkan Johansson (S)

Håkan Johansson (S)
ordförande

Kjerstin Widman (M)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.