Startsida Umeå kommun

Organisation ändras

Umeå kommuns organisation ändras 1 januari 2019. Arbete pågår för att ändra skisser och berörda sidor på webbplatsen som beskriver organisationen. Arbetet beräknas vara klart under vecka 1.

Administration och innovation är en nybildad avdelning.
Arbete pågår för att komplettera innehåll.

Administration och innovation

Administration och innovation har samordnande och kommunövergripande ansvar för digitalisering och verksamhetsutveckling, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av tre enheter: Digitalisering och verksamhetsutveckling, Kommunledningsstab och Stadsarkiv. Umeåregionens kommunsamverkan har också sitt kansli knutet till avdelningen.

Kontakt

Johan Gammelgård
direktör
Administration och innovation
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.