Startsida Umeå kommun

Personal, Kultur

Postadress: 

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
901 78 Umeå

Besöksadress, Väven: 

Storgatan 46 A
Umeå

Leveransadress, Väven:

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
Västra strandgatan 11 
903 26 Umeå

Allmänna funktioner

Namn

Titel

Mejl

Telefon

Fredrik Lindegren

kulturchef

fredrik.lindegren@umea.se

090-16 34 13
070-603 25 19

Lars Sahlin

biträdande kulturchef

lars.sahlin@umea.se

090-16 34 76, 070-342 55 96

Maj-Lis Jakobsson

personalchef

maj-lis.jakobsson@umea.se

090-16 33 34

Peter Gustavsson

controller

peter.gustavsson@umea.se

090-16 33 78

Julia Isberg

ekonom

julia.isberg@umea.se

090-16 11 17

Leif Mårtensson

ledningskoordinator

leif.martensson@umea.se

090-16 33 52, 070-556 16 49

Eva Lindgren

kulturkonsulent

eva.lindgren.2@umea.se

090-16 16 24

070-950 47 30

Elisabeth Anttu

nämndsekreterare

elisabeth.anttu@umea.se

090-16 34 80

Elisabeth Husing

kommunikatör

elisabeth.husing@umea.se

073-270 31 52 (endast sms)

 

Administrativa avdelningen

Namn

Titel/funktion

Mejl

Telefon

Marit Andersson

administrativ chef

marit.andersson@umea.se

090-16 33 57, 070-608 12 48

Anders Magnusson

digital samordnare

anders.magnusson@umea.se

090-16 33 97, 070-235 23 05

Lena Lindmark

ekonomiassistent

lena.lindmark.2@umea.se

090-16 34 87

Tommy Andersson

vaktmästare

tommy.andersson@umea.se

090-163314, 070-695 02 23

Jan Lundqvist

vaktmästare

jan.lundqvist@umea.se

090-16 33 14, 070-396 85 95

Stefan Westin

vaktmästare

stefan.westin@umea.se

090-16 33 14, 073-823 33 13

Patrik Nimrodsson

scentekniker, Väven

patrik.nimrodsson@umea.se

090-16 33 14, 070-649 17 34

Simon Andersson

vaktmästare

simon.andersson@umea.se


Cristian Brändström

vik. samordnare lokalbokning, Väven

cristian.brandstrom@umea.se

090-16 33 14

Mats Enarsson

samordnare Kulturreceptionen, Väven

mats.enarsson@umea.se

090-16 33 36, 070-396 40 61

Jenny Vinsa

samordnare marknadsföring, Väven

jenny.vinsa@umea.se

090-16 34 31, 070-33 035 07

Maria Brännström Häggström

samordnare lokalbokning, Väven

maria.haggstrom@umea.se

090-16 22 83, 072-575 08 49

 

Programavdelningen

Namn

Titel/funktion

Mejl

Telefon

Elin Hellrönn

programchef

elin.hellronn@umea.se

090-16 33 06
070-277 83 39

Anna Berge

kulturkonsulent barnkulturprogram

anna.berge@umea.se

090-16 33 22,

070-217 40 99

Angelica Barahooi Johansson

kulturkonsulent barnkulturprogram

angelica.barahooi.johansson@umea.se

090-16 33 92,

070-293 89 84

Helge von Bahr

kulturkonsulent

helge.von.bahr@umea.se

090-16 33 67, 070-341 13 84

Shauna Adams

producent

shauna.adams@umea.se

090-16 33 05, 072-571 02 83

Linda Skog

kulturkonsulent

linda.skog@umea.se

090-16 22 83, 070-228 20 16

Madelene Edlund

kulturkonsulent, sam­ordnare, Kultur för seniorer

madelene.edlund@umea.se

090-16 34 39, 070-275 14 71

Moa Krestesen

konstintendent

moa.krestesen@umea.se

090-16 34 82, 070-611 22 67

Anja Boman

konstsekreterare

anja.boman@umea.se

090-16 34 74, 070-388 34 74

Fredrik Petrusson

konsttekniker

fredrik.petrusson@umea.se

090-16 34 77, 070-638 27 39

Åsa Adolfsson

konstpedagog

asa.adolfsson@umea.se

090-16 53 74

Maria Westerlund

kulturkonsulent, Kultur för seniorer

maria.westerlund@umea.se

090-16 34 12, 070-508 88 76

Kvinnohistoriskt museumMaria Perstedt

museichef

maria.perstedt@umea.se

090-16 33 76

Personal på Kvinnohistoriskt museumKulturcentrum för barn och unga

Camilla Freedman

t.f. enhetschef

camilla.freedman@umea.se

090-16 59 61, 070-373 59 61

Personal på Kulturcentrum för barn och ungaBiblioteksavdelningen

Namn

Titel/ansvarsområde

Mejl

Telefon

Ingegerd Frankki

bibliotekschef

ingegerd.frankki@umea.se

090-16 33 77, 070-656 35 97

Åke Samuelsson

verksamhetsutvecklare

ake.samuelsson@umea.se

090-16 33 69, 070-316 31 15

Gunilla Brinck

enhetschef Väven Läs

gunilla.brinck@umea.se

090-16 33 48, 070-327 67 77

Helena Karlström

enhetschef Väven Lär

helena.karlstrom@umea.se

090-16 34 66, 070-650 12 30

Victoria Edman

enhetschef Bibliotek Norr

victoria.edman@umea.se

090-16 34 60, 070-212 01 92

Gith Kvarnström

enhetschef Bibliotek Söder

gith.kvarnstrom@umea.se

090-16 33 56, 070-856 33 90

Magdalena Sjöström

enhetschef, lånecentral/depåbibliotek

magdalena.sjostrom@umea.se

090-16 33 65

Personal på varje bibliotek på www.minabibliotek.se

 

Musikskolan

Namn

Titel/ansvarsområde

Mejl

Telefon

Camilla Freedman

enhetschef

camilla.freedman@umea.se

090-16 59 61, 070-373 59 61

Agneta Högstadius

producent

agneta.hogstadius@umea.se

090-16 59 97, 070-520 59 97

Lisa Sandgren

administratör och informatör

musikskolan@umea.se

090-16 59 53

Hans Perneholm

instrumentservice

instrumentservice.midgard@umea.se

090-16 59 96, 070-516 28 78

Jessica Marklund

processledare, El Sistema

jessica.marklund@umea.se

070-655 75 22


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.