Startsida Umeå kommun

Personal, verksamhetsansvariga, Lantmäteri

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Marie Häggström

(föräldraledig fr o m 190218)

lantmäterichef

marie.haggstrom@umea.se

090-16 14 29 070-300 02 66

Annika Deschamps

GIS, GIS-samordnare, tillförordnad lantmäterichef

annika.deschamps@umea.se

090-16 13 02 073-824 90 28

Kerstin Östberg

geodesi, teknisk lantmätare

kerstin.ostberg@umea.se

090-16 13 18 070-295 18 51

Anders Lidman


geografiska data, mätningsingenjör

anders.lidman@umea.se

090-16 14 05 070-323 66 41

Mattias Lönn


KLM, KLM-chef/förrättningslantmätare

mattias.lonn@umea.se

090-16 13 17 073-087 46 20 


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.