Startsida Umeå kommun

Avgifter och taxor

Här hittar du information om avgifter för olika typer av service.

Område

Ansvarig verksamhet

Aktiviteter och evenemang

Gator och parker

Avfall

Vakin

Barnomsorg

För- och grundskolan

Beläggning och återställning av gata och park

Gator och parker

Brandskyddskontroll

Brandförsvar och säkerhet

Bussresor för färdjänstlegitimerade

Färdtjänst

Bygglov och detaljplaner

Plan och bygg

Främmande tjänster

Brandförsvar och säkerhet

Hyra av kommunal mark

Gator och parker

Livsmedelskontroll

Miljö- och hälsoskydd

Miljöbalken - taxa tillsyn och prövning 

Miljöbalken - taxebilaga 1

Miljöbalken - taxebilaga 2

Miljöbalken - taxebilaga 3 

Miljö- och hälsoskydd

 

 

  

Saneringsintyg fartyg - "råttcertifikat"

Miljö- och hälsoskydd

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd

Solarium - anmälan och tillsyn

Miljö- och hälsoskydd

Sotning

Brandförsvar och säkerhet

Stöd och omsorg

socialtjänsten

Tillsyn och tillstånd

Brandförsvar och säkerhet

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Miljö- och hälsoskydd

Vatten och avlopp

Vakin

 

Mer information

Sidan har granskats 2019-01-10

Sidans kortadress: www.umea.se/avgiftertaxor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.