Startsida Umeå kommun

Budget och verksamhetsdirektiv

Varje år beslutar kommunfullmäktige om hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna.

Budgetarbetet pågår året runt:

  • En omvärldsanalys i januari är början på arbetet att planera ekonomin för nästa år.
  • Under vårvintern lämnar verksamheterna in underlag, som behandlas av budgetberedningen (kommunstyrelsens arbetsutskott).
  • I juni fattar kommunfullmäktige beslut om den slutgiltiga budgeten.
  • Redan i november börjar nämnderna planera för nästa budget.

Budget 2019

Läs om Umeå kommuns planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019–2022. Dokumentet innehåller kommunfullmäktigemål till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2019 och plan 2020–2022 samt investeringsbudget 2018–2019 och plan 2020–2022.

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2017-2020, framsida

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019–2022 (pdf)

Klicka i innehållsförteckningen i dokumentet för att komma till önskat avsnitt. Du kan också ladda ner dokumentet och använda fliken bokmärken för att hoppa till olika avsnitt.

Sidan har granskats 2018-08-24

Sidans kortadress: www.umea.se/budget

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.