Startsida Umeå kommun

Fem år i sammandrag


Här är ett sammandrag av ekonomisk statistik för Umeå kommun och kommunkoncernen (inklusive kommunala bolag) 2013–2017.

Umeå kommun

2017

2016

2015

2014

2013

Folkmängd 31 december

125 080

122 892

120 777

119 649

118 349

Kommunalskatt per 100 kr

22,85

22,85

22,80

22,80

22,80

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

−6 458

−6 327

−6 131

−5 887

−5 588

Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr)

6 719

6 405

6 044

5 822

5 616

Verksamhetens nettokostnader (% av skatteintäkter)

96

99

102

101

99

Finansnetto (mnkr)

−3

8

46

−11

−28

Årets resultat (mnkr)

259

85

−42

−76

0

Nettoinvesteringar (mnkr)

649

777

742

801

799

Sjävfinansieringsgrad investeringar (%)

97

64

47

38

44

Tillgångar totalt (mnkr)

13 977

14 834

14 541

14 234

13 857

Tillgångar per invånare (kr)

111 744

120 708

120 396

118 960

117 089

Skulder, avsättningar totalt (mnkr)

9 927

11 072

10 444

10 556

10 105

Skulder per invånare (kr)

79 365

90 095

86 473

88 227

85 380

Ansvarsförbindelse för pensioner (inklusive löneskatt, mnkr)

2 321

2 412

2 522

2 627

2 709

Ansvarsförbindelse per invånare (kr)

18 556

19 627

20 881

21 956

22 890

Eget kapital totalt (mnkr)

4 050

3 762

3 678

3 677

3 753

Eget kapital per invånare (kr)

32 379

30 612

30 451

33 849

31 710

Borgenförbindelse (mnkr)

897

920

944

945

957

Borgenförbindelse per invånare (kr)

7 171

7 486

7 819

7 898

8 086

Soliditet (inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %)

23

19

17

16

17

Personal (antal årsarbetare totalt)

10 549

10 181

9 865

9 474

9 297

Löner (mnkr)

3 365

3 220

3 052

2 806

2 697

Lånefinansieringsgrad (%)

13

12

11

9

8

 

Umeå kommunkoncern

2017

2016

2015

2014

2013

Årets resultat (mnkr)

1 390

349

178

201

136

Eget kapital (mnkr)

8 167

6 543

6 194

5 957

5 830

Soliditet (inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %)

28

20

18

17

18

Nettoinvesteringar (mnkr)

1 519

1 608

1 660

1 841

1 613

Personal (antal årsarbetare totalt)

11 442

11 045

10 620

10 338

10 120