Startsida Umeå kommun

Intäkter och kostnader

 

Kommunens intäkter var cirka 8,8 miljarder kronor och kostnaderna var drygt 8,5 miljarder kronor under 2017. Här kan du se var pengarna kom från och hur de användes.

Mer information

Härifrån kom kommunens pengar 2017:

Intäkt:

Summa (mnkr):

Andel (procent):

Skatteintäkter

6 049

69

Verksamhetens intäkter

1 841

21

Generella statliga bidrag

670

8

Finansiella intäkter

184

2

 

Diagram, Umeå kommuns intäkter 2017

Till detta använde kommunen pengarna 2017:

Kostnad:

Summa (mnkr):

Andel (procent):

Personalkostnader

4 768

56

Driftkostnader

1 633

19

Köp av huvudverksamhet

1 096

13

Avskrivningar och ränta

558

7

Avgifter och bidrag

471

6

 

Diagram, Umeå kommuns kostnader 2017

Så fördelades pengarna mellan olika verksamheter 2017:

Kostnad:

Summa (mnkr):

Andel (procent):

Utbildning

2 620

33

Vård och omsorg

2 539

32

Lokaler och verksamheter

1 381

17

Fritid och kultur

419

5

Infrastruktur, skydd med mera

378

5

Affärsverksamhet

286

4

Särskilt riktade insatser

268

3

Politik

66

1

 

Diagram, Umeå kommuns fördelning av pengar mellan olika verksamheter 2017