Startsida Umeå kommun

Skattesatser

Umeå kommuns skattesats för 2017 är 22,85 kronor per hundralapp, det vill säga 22,85 procent av din beskattningbara inkomst.

I kommunalskatten ingår också skatt till Västerbottens läns landsting, 11,30 kronor per hundralapp eller 11,3 procent av beskattningsbar inkomst.

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan bara begravningsavgift.

Din skatt 2017:

 

Församling

Skatt till kommunen

Skatt till landstinget

Avgift till Svenska kyrkan

Begravnings-avgift

Kommunal skatt inkl. kyrkoavgift

Kommunal skatt exkl. kyrkoavgift

Holmsund

22,85

11,30

1,120

0,246

35,52

34,40

Sävar-Holmön

22,85

11,30

1,215

0,246

35,61

34,40

Hörnefors

22,85

11,30

1,150

0,246

35,55

34,40

Tavelsjö

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Teg

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Umeå landsförsamling

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Umeå Maria

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Umeå stadsförsamling

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Ålidhem

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

 

Mer information

Sidan har granskats 2018-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/skatt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.