Startsida Umeå kommun

Skattesatser

Umeå kommuns skattesats för 2017 är 22,85 kronor per hundralapp, det vill säga 22,85 procent av din beskattningbara inkomst.

I kommunalskatten ingår också skatt till Västerbottens läns landsting, 11,30 kronor per hundralapp eller 11,3 procent av beskattningsbar inkomst.

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan bara begravningsavgift.

Skatt 2017


Församling

Skatt till kommunen

Skatt till landstinget

Avgift till Svenska kyrkan

Begravnings-avgift

Kommunal skatt inkl. kyrkoavgift

Kommunal skatt exkl. kyrkoavgift

Holmsund

22,85

11,30

1,120

0,246

35,52

34,40

Sävar-Holmön

22,85

11,30

1,215

0,246

35,61

34,40

Hörnefors

22,85

11,30

1,150

0,246

35,55

34,40

Tavelsjö

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Teg

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Umeå landsförsamling

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Umeå Maria

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Umeå stadsförsamling

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Ålidhem

22,85

11,30

1,010

0,246

35,41

34,40

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-07

Sidans kortadress: www.umea.se/skatt