Startsida Umeå kommun
Utflyktskartan, Holmökartan samt stadskarta

Kartor och geografisk information

Här hittar du aktuell information om kartor i Umeå kommun. Du kan titta och söka i kartor med olika teman. Du kan även beställa tryckta eller digitala kartor.

Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster, till exempel geodetiska mätningar och GIS-analyser.

Tryckta kartor

Kartmaterial finns i vissa fall som tryckt upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via beställningsformulär

Kontakt

Lantmäteri, expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstid

Vardagar, 08.00–12.00
och 13.00–16.30

Besöksadress:

Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Kartrelaterade tjänster

Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster som till exempel geodetiska mätningar och GIS-analyser.

Mer information om kartprodukter och tjänster hittar du under produkter och tjänster.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-18

Sidans kortadress: www.umea.se/kartor