Startsida Umeå kommun

Produkter och tjänster

Här hittar du tjänster och produkter som du kan beställa genom oss. Kartmaterial finns i vissa fall som tryck upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via hemsidan.

3D-data

 • Byggnader i 3D
 • Skuggstudier

Snedbilder

 • Snedbildsgalleri

Grundläggande data

 • Storskaliga kartor (primärkartor)
 • Enkelt uttag ur kartdatabas eller
 • fastighetsregister

Tekniska uppdrag

 • Mätuppdrag
 • Transformationstjänster
 • Stompunkter

Tryckta kartor

 • Historiska kartor
 • Kartan "direkt"
 • Stadskarta över Umeå tätort och
 • Obbola/Holmsund
 • Tätortskarta
 • Holmökartan
Kontakt

Lantmäteri
expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstider: Vardagar klockan 08.00–11.45 och 13.15–16.00

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.