Startsida Umeå kommun

Produkter och tjänster

Här hittar du tjänster och produkter som du kan beställa genom oss. Kartmaterial finns i vissa fall som tryck upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via hemsidan.

3D-data

 • Byggnader i 3D
 • Skuggstudier

Snedbilder

 • Snedbildsgalleri

Grundläggande data

 • Storskaliga kartor (primärkartor)
 • Enkelt uttag ur kartdatabas eller
 • fastighetsregister

Tekniska uppdrag

 • Mätuppdrag
 • Transformationstjänster
 • Stompunkter

Tryckta kartor

 • Historiska kartor
 • Kartan "direkt"
 • Stadskarta över Umeå tätort och
 • Obbola/Holmsund
 • Tätortskarta
 • Holmökartan
Kontakt

Lantmäteri, expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstid

Vardagar, 08.00–12.00
och 13.00–16.30

Besökstid 13 juli–7 augusti:

Vardagar, 10.00-12.00

I övrigt träffas handläggare efter överenskommelse.

Besöksadress:

Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus