Startsida Umeå kommun

Regler och styrande dokument

I Umeå kommun finns en mängd dokument som beskriver hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar. Här publiceras kommunens styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller av kommunens stadsdirektör i samråd med förvaltningscheferna.

Ta del av styrdokumenten i vänstermenyn under Regler och styrande dokument.

Lagar och författningar

Kommunens verksamheter styrs i grunden av olika lagar och författningar.

Aktuella versioner av lagar och författningar finns på www.notisum.se

Läs mer om:

Offentlighetsprincipen

Dataskyddsförordningen, GDPR

Mer information:

För mer information om lagar och författningar i enskilda frågor, kontakta respektive verksamhet eller kommunens jurister

Sidan har granskats 2019-05-06

Sidans kortadress: www.umea.se/styrdokument