Startsida Umeå kommun

Bolagsordningar för kommunala bolag

 

Umeå kommun äger helt eller delvis aktiebolag som bildar en koncern med Umeå kommunföretag som moderbolag. Kommunen äger också några bolag direkt. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. En bolagsordning är ett regelverk som beskriver vad varje bolag gör.

Mer information

Klicka på ett bolag för att ta del av bolagsordningen:

Bolag/bolagsordning

Organisationsnummer

Kommunens ägarandel (%)

Umeå Kommunföretag AB

556051-9562

100
Umeå Energi AB

556097-8602

100

Umeå Energi Elhandel AB

556432-4324

100

Umeå Energi Elnät AB

556086-8225

100

Umeå Energi Umenet AB

556619-3057

100

Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB

556649-3127

100

NEKAB - Norrlands Etanolkraft ABSEKAB - Biofuel Industries ABBioendev AB

556740-5674

66,7
Infrastruktur i Umeå AB

556040-6315

100

Umeå Vagnverkstad AB

556834-0813

100

Umeå Hamn AB

556366-0355

100

Dåva Terminal AB

559062-9928

100

Umeå badhus ABUmeå Parkerings AB

556131-0573

100
AB Bostaden i Umeå

556500-2408

100

Kommunicera i Umeå AB

556448-2353

100

CM Bostad AB

559110-8120


Marie Bostad AB

559110-8096


Carls Bostad AB

559110-8104


AB Lokalen

556280-4178

100

AB Holmsundsbyggnader

556500-8199

100

AB Servicebostäder i Umeå

556742-2471

100

AB Bostaden Parkering i Umeå


Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB

556911-1338

100
Umeå Vatten och Avfall AB

556492-0287

100

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

559028-8899

95
Kompetensspridning i Umeå AB

556789-4109

100
Västerbottens Museum AB

556534-0527

60
Kvarkenhamnar AB

556975-9037

50
Väven i Umeå AB

556839-1907

50
Visit Umeå AB

556870-2343

28
Nolia AB

556099-6828

33,3
Norrlandsoperan AB

556529-6190

40
Umeå Invest Management ABUminova Innovation AB

556633-4818

25,15

Umeå Invest ABEuropean CBRNE Training Center AB

556946-6294

50
Uminova Expression AB

556933-4328

25
Bolag som kommunen äger direktNLC Ferry AB/OY

24907328

50

Kvarken Link AB

(tidigare Midway Alignment AB)

559035-4873

50

Umeå Folketshusförening

794000-2418

98