Startsida Umeå kommun

Flaggning på allmänna flaggstänger

I Umeå tätort finns många flaggstänger som kommunen ansvarar för. De används normalt för välkomstbudskap till turister och andra besökare. Vi flaggar särskilt på Sveriges allmänna flaggdagar, Europadagen, Finlands nationaldag, de nationella minoriteternas högtidsdagar, vid samiska veckan och prideveckan i Umeå samt i samband med officiella utländska besök.

Organisationer kan få använda kommunens flaggstänger på broarna, mot en kostnad, för att till exempel flagga vid konferenser eller andra evenemang. Det är Umeå kommuns kommunikationsdirektör som ger tillstånd.

Se riktlinjerna med bilaga för att läsa alla detaljer om hur vi flaggar, beställning av flaggning och priser samt flaggning vid dödsfall med mera.

Kommunen hyr också ut nationsflaggor, till exempel till föreningar som ska arrangera idrottsevenemang med utländska deltagare.

Återkommande flaggning

Så här flaggar Umeå kommun

Datum

Flaggdag och information om flaggning

1 januari

Nyårsdagen – allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget och vid Ryttmästaren, stadshusområdet. Även EU-flaggan hissas på Rådhustorget.

28 januari

Konungens namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

6 februari

Samernas nationaldag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska och samiska flaggan.

24 februari

Sverigefinnarnas dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och sverige­finnarnas flagga.

12 mars

Kronprinsessans namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

mars

Samiska veckan – eventuell flaggning med samiska flaggan på Rådhustorget. Allmänna flaggdagar, till exempel kron­prinsessans namnsdag och påskdagen, har företräde.

mars/april

Påskdagen (en söndag i perioden 22 mars – 25 april) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

8 april

Romernas internationella dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och romernas flagga.

30 april

Konungens födelsedag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

1 maj

Första maj – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

9 maj

Europadagen – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och EU-flaggan.

29 maj

Veterandagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

maj/juni

Pingstdagen (49 dagar efter påskdagen) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

6 juni

Sveriges nationaldag (flaggning som på övriga allmänna flaggdagar, se nyårsdagen, dessutom på Kyrkbron, Tegs­bron, Järnvägsallén, stadshusets entré, Renmarks­torget, Sand­backarondellen samt på platsen för national­dags­firandet)

juni

Midsommardagen (lördagen i perioden 20-26 juni) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

14 juli

Kronprinsessans födelsedag – allmän flaggdag (se nyårs­dagen)

15 juli

Tornedalingarnas dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och torne­dalingarnas flagga.

8 augusti

Drottningens namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

september

Dag för val till riksdagen (andra söndagen i september under valår) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

sept/okt

Pride-veckan – flaggning med regnbågsflaggan. Tid och plats bestäms i samråd med arrangören. Allmänna flagg­dagar, till exempel dag för val till riksdagen, har företräde.

24 oktober

FN-dagen (flaggning som övriga allmänna flaggdagar, se nyårsdagen, på Rådhustorget flaggas dessutom med FN-flaggan)

6 november

Gustav Adolfsdagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

6 december

Finlands självständighets- och nationaldag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska och finska flaggan.

10 december

Nobeldagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

23 december

Drottningens födelsedag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

25 december

Juldagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

Tillfällig allmän flaggdag

För att fira hundraårsminnet av demokratins genombrott har Sveriges riksdag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar som på allmänna flaggdagar (se nyårsdagen ovan) då.

Beställd flaggning på broarna

19–21 september 2018, konferensen Civitas Forum (deltagarnas nationsflaggor)

2–10 mars 2019, Samiska veckan

15–28 april 2019, U18-VM i ishockey

1 maj 2019, Socialdemokraterna

29 juli – 11 augusti 2019, Nolia

Kontakt

Beställning av flaggning:

Robert Rösth 
090-16 12 62
070-530 92 62
robert.rosth@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.