Startsida Umeå kommun

Interna styrdokument

Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar hur kommunen ska genomföra sina uppdrag. Vad kommunen ska göra regleras i lagar eller lokalt beslutade mål-, policy- eller strategidokument.

Se också: Kommunens mål och verksamhetsdirektiv och Externa styrdokument.

Allmänt, kommunal förvaltning

Inköp och upphandling

Arbetsmiljö

Personalfrågor

Politiska partier och förtroendevalda

Se även rubriken Säkerhet och beredskap

IT och telefoni

Lokaler, fastigheter

Säkerhet och beredskap

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus