Startsida Umeå kommun

Lokala föreskrifter i Umeå kommun

Dokument

Ansvarig

Antaget

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Samhällsbyggnad

KF 1996, rev 2008

Beredskapsplanering för stadsledningskontoret vid Influensapandemi A/H1N1

Stadsledning

KS AU 2009-10-27 § 297

Lokala hamnföreskrifter för Umeå hamn

Umeå kommunföretag

KF 2011-10-31

Lokala hälsoskyddsförekrifter för Umeå kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

KF 2012-02-27

Lokala ordningsförskrifter för torghandel

Samhällsbyggnad

KF 1995, rev 2008

Föreskrifter om gångbanerenhållningen i Umeå kommun

Samhällsbyggnad

KF 1995, rev 2007

Regler för bidrag till enskilda vägar i Umeå kommun

Samhällsbyggnad

KF 2012-01-30

Regler för bidrag till elsanering av bostäder

Byggnadsnämnden

KF 2016