Startsida Umeå kommun

Lokala föreskrifter

Dokument

Ansvarig

Antaget

Avfallshantering, föreskrifter, ikraftträdande 2020-03-01

Samhällsbyggnad

KF 2020-01-27

Beredskapsplanering för stadsledningskontoret vid Influensapandemi A/H1N1

Stadsledning

KS AU 2009-10-27 § 297

Elsanering av bostäder, regler för bidrag

Byggnadsnämnden

KF 2016

Enskilda vägar, regler för bidrag

Samhällsbyggnad

KF 2012-01-30

Gångbanerenhållning, föreskrifter

Samhällsbyggnad

KF 1995, rev 2007

Hamnföreskrifter, Umeå hamn

Umeå kommunföretag

KF 2011-10-31

Hälsoskyddsföreskrifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

KF 2012-02-27

Ordningsföreskrifter, allmänna

Samhällsbyggnad

KF 1996, rev 2008

Ordningsföreskrifter, torghandel

Samhällsbyggnad

KF 1995, rev 2008


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus