Startsida Umeå kommun
Förtäring av alkohol

Spritdrycker, vin, starköl samt öl klass II får inte förtäras inom följande områden:

Umeå

Inom det område i centrala Umeå som i norr och söder avgränsas av Järnvägsallén och Umeälv, samt i väster och öster av Västra Esplanaden och Östra Kyrkogatan.

Förbudet gäller även efter Strandpromenaden med grönområden från Tvärån till Brogatan; grönområdena från Brogatan mellan Storgatan och älven fram till Västra Esplanaden, grönområdena från Kyrkbron mellan Storgatan och älven fram till och med Öbackaparken. Samt Bölesholmarna, Ålidhem Centrum och området kring Ersboda Folkets Hus.

Bild på förbudsområde för alkoholförtäring i Umeå

Holmsund

Inom det område i centrala Holmsund som i norr avgränsas av Svedbergsvägen och i väster och öster av Järnvägsgatan och Sågverksgatan. Området vid Storsjön och Storsjöskolan som i norr och söder avgränsas av Solbackavägen och Frejavägen, och i väster och öster av Eriksdalsvägen och Bräntevägen.

Bild på förbudsområde för alkoholmförtäring i Holmsund

Sävar

Inom det område i Sävar som i norr och söder avgränsas av Generalsvägen och Europaväg 4, innefattande grönområden på båda sidor om Sävarån samt området mot Drottningvägen. Förbudet gäller även området vid busstationen i korsningen Generalsvägen - Majorsvägen samt området vid bank, post mm efter Majorsvägen - Generalsvägen.

Bidl på förbudsområde för alkoholförtäring i Sävar
Kontakt

Här finns kartorna i pdf-format. Klicka på ortnamnet för den karta du vill ha.

Umeå (pdf)

Holmsund (pdf)

Sävar (pdf)