Startsida Umeå kommun

Bostadspriser

I rapporterna redovisas prisutvecklingen på småhus och bostadsrätter. Uppgifterna bygger på statistik från Mäklarstatistik och omfattar cirka 90 procent av alla försäljningar/överlåtelser. Prisutvecklingen påverkas till viss del av hur stor andel av försäljningarna som kommer från nyproduktion respektive äldre bestånd under de olika mätperioderna. Med anledning av det särredovisas nyproducerade lägenheter och befintligt bestånd.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus