Startsida Umeå kommun

Umeås historia

Här kan du läsa om Umeås historia från forntid till nutid. Välj vilken tidsepok du vill läsa mer om genom att klicka på rubrikerna i menyn.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-04

Sidans kortadress: www.umea.se/historia