Startsida Umeå kommun
Gångtunneln Saras tankegång

Gendered landscape – en VR-resa i Umeås könade landskap

Hur hänger ett parkeringshus, en gångtunnel och en bussterminal ihop med frågor om makt och kön? På webbplatsen Gendered landscape kan du se Umeå med nya ögon och göra en virtuell resa i stadens könade landskap.

Det handlar om att synliggöra exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också om att visa upp platser som är ojämställda och att lyfta frågeställningar kring dem. Att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun.

genderedlandscape.umea.se finns texter, bilder och filmer från ett stort antal platser i Umeå, bland annat passagen Saras tankegång, Hedlunda förskola och Årstidernas park. Några av platserna är filmade med 360-film så att du själv kan se dig omkring med VR-glasögon, mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Bakgrunden till webbplatsen är en fysisk busstur genom Umeå vid namn Det könade landskapet. Umeå var först i världen att erbjuda den typen av rundtur. Under åren har politiker, tjänstepersoner och besökare i Umeå kunnat följa med på den fysiska bussturen. Gendered landscape är ett sätt att digitalisera och ta den fysiska resan ut på nätet, där den är tillgänglig för alla.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Om Gendered landscape

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, berättar mer om webbplatsen Gendered landscape.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus