Startsida Umeå kommun

Jämställdhetsarbetet 30 år 1989–2019

Som en av tre kommuner i Sverige blev Umeå kommun år 1989 utvald att vara med i en regeringssatsning kring lokalt jämställdhetsarbete. Pilotprojektet pågick i fem år och i samband med det anställdes en projektledare på kommunen.

När pilotprojektet avslutades blev jämställdhetsarbetet en permanent och integrerad del i kommunens organisation och tjänsten jämställdhetshandläggare inrättades.

2019 firade arbetet för ett jämställt Umeå 30 år. Under året kommer vi att uppmärksammade vi detta jubileum på olika sätt som går att läsa om till höger.

Jubileumsskrift

På uppdrag av jämställdhetsutskottet har en skrift tagits fram för att synliggöra och uppmärksamma 30 års arbete för ett jämställt Umeå. I de olika texterna varvas historiska tillbakablickar med nedslag i konkreta exempel från verksamheter.

Skriften håller just nu på att layoutas och kommer att finnas tillgänglig inom kort!

Kontakt

Linda Gustafsson
Jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Annika Dalén
Utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 58 91
070-226 58 90
annika.dalen@umea.se

Jämställdhetsutskottet

Arrangemang under året

Jämställdhetsskjuts

Under året fanns pengar att söka för de som ville genomföra en aktivitet eller ett projekt för att uppmärksamma jämställdhetsfrågor i Umeå.

Arrangemang

24 januari kl 18.00 på Kvinnohistoriskt museum:

Feministisk organisering i Umeå under 30 år

4 april kl 18.00 på Kvinnohistoriskt museum:

Feminism i maktens rum? Panelsamtal med nuvarande och tidigare politiker från kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott i Umeå om feministiska strategier i lokalpolitiken.

24 oktober kl 18.00 på Kvinnohistoriskt museum:

Utopier för framtiden – jämställdhet 2049. Var är Umeå om 30 år?

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus