Startsida Umeå kommun

Statistik, ekonomisk ojämställdhet

Ekonomisk ojämställdhet är en kampanj som Umeå kommuns jämställdhetsutskott genomförde under 2013. Statistiken nedan visar hur den ekonomiska ojämställdheten ser ut på flera olika plan i samhället. Statistiken är hämtad från Umeå kommuns statistikdatabas och från På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012.

Kön:

Könsfördelning i Umeå

(Källa: Umeå kommun, 2011)

Trots samma förutsättningar på pappret har kvinnor inte samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet ut. Vi har alla ett ansvar för att synliggöra, utmana, diskutera och förändra de strukturer i samhället som råder idag. Som vi kan se är vi ungefär lika många kvinnor som män i Umeå, men var vi arbetar skiljer sig åt. Kvinnor dominerar inom vård och omsorg. Varför är det så?

Utbildning:

Könsfördelning inom högskola och universitet

(Källa: SCB)

Betydligt fler kvinnor än män studerar vid våra universitet, men när det närmar sig de högre utbildningsnivåerna är det lika många män som kvinnor. Vad kan det bero på?

Lön:

Sammanräknad medelinkomst för boende i Umeå

(Källa: Umeå kommun, 2010)

Andel kvinnor och löneskillnad för kvinnor jämfört med män i olika yrkesgrupper

(Ålder 20–65 år och sektorerna statliga och övriga. Källa: SCB)

Könsfördelning mellan olika typer av anställningar

(Källa: SCB, 2011)

De strukturer som råder i samhället tar sig olika uttryck beroende på ålder och vilken livssituation som kvinnor och män befinner sig i. Kvinnor arbetar dessutom i större utsträckning deltid men varför skulle kvinnor lämpa sig bättre för vikariat och timanställningar?

Obetalt hemarbete under en arbetsvecka

(Källa: SCB, 2012)

Kvinnor utför en större del av det obetalda arbetet hemma, till exempel laga mat, städa och ta hand om barnen. Här närmar sig fördelningen, mycket på grund av att kvinnor ökar sitt betalda arbete, men det går sakta.

Föräldraledighet:

Antal VAB-dagar under ett år

(Källa: Försäkringskassan, 2012)

Antal dagar med föräldrarpenning under ett år i Umeå

(Försäkringskassan, 2012)

Mammorna är den grupp som tar ut mest föräldrapenning. De senaste fem åren har pappornas uttag av föräldrapenning ökat med 2,1 procent. Med den takten tar det 47 år innan föräldraledigheten når en jämn fördelning i Umeå. Och då är vi ändå för närvarande bland de bästa i landet.

Pension:

Individuell disponibel inkomst för kvinnor och män i åldern 65+

(Källa: SCB, 2010)

Att kvinnor får mindre i lön och samtidigt är hemma mer med barnen leder också till lägre pension. Är hon dessutom sammanboende får hon ännu lägre pension i jämförelse med mannen. Den ekonomiska ojämställdheten är verkligen livslång.

Sammanfattning:

Så vad ser vi. Jo, att det händer något på vägen genom livet. Trots samma grundförutsättningar har kvinnor som grupp inte samma möjligheter till ekonomiskt självständighet livet ut. Vi i samhället uppnår inte de mål vi satt för jämställdhetsarbetet – att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet.

Vi har var och en ett ansvar att utmana och förändra det ojämställda mönster som finns idag. Att ifrågasätta varför det ser ut som det gör, samt att bidra till en förändring.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus