Startsida Umeå kommun

Uumajan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen

Uumajan kunta kuuluu suomen kielen  hallintoalueeseen ja se merkitsee sitä, että suomen kielellä ja kulttuurilla on vahvistettu suoja kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan. Kunnassa asuu ruotsinsuomalaisia,  jotka käyttävät vähemmistökieltään ja vaalivat kultturiaan. Siksi on luonnollista että Uumajan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Uumajan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen 1. helmikuuta 2011 lähtien, mikä merkitsee sitä, että Uumajan kunta suojelee erityisesti suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Se tarkoittaa että kunta

  • tiedottaa suomen kieltä puhuville kuntalaisille laista ja sen sisällöstä
  • antaa vaikutusvaltaa ja neuvottelee suomenkielisten kuntalaisten edustajien kanssa
  • suojaa ja edistää suomen kieltä ja kulttuuria, erityisesti lapset huomioiden
  • antaa palvelua ja mahdollisuuden yhteydenpitoon viranomaisten kanssa kokonaan tai osaksi suomen kielellä sitä kysyttäessä
  • antaa lasten- ja vanhustenhoitoa kokonaan tai osaksi suomen kielellä sitä kysyttäessä.

Yhteydenotto kuntaan

Uumajan kunta tarjoaa yhteydenottoa viranomaisiin tulkattuna suomeksi puhelimitse. Jos haluat ottaa yhteyttä kuntaan suomeksi, soita kunnan vaihteeseen 090-16 10 00.

Suomen kieli ja suomalainen kulttuuri

Uumajan kunta pyrkii jatkuvasti edistämään uusia tapoja suomen kielen ja ruotsinsuomalaisen kulttuurin edistämiseksi käytännössä. Sivun oikealla puolella on muutamia asiaan kuuluvia linkkejä.

Flagga
Yhteyshenkilö

Aino Dahl
suomenkielinen vähemmistökoordinaattori
Uumajan kunta
090-16 11 57 
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Riitta Päivärinta Stenvall
minoritetssamordnare, äldreomsorgen
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se

Sosiaalipalvelu tarjoaa
neuvoja ja tukea suomeksi

Syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien voit sinä joka olet suomenkielinen saada neuvoja ja tukea omalla kielellä:

perjantaisin, 10.30–11.30

puhelin: 090-16 10 02

Lisätietoja

Tietoa Uumajan kunnan palveluista suomeksi

Uumajan Suomalainen Kerho

Tornionlaaksolaiset Uumajassa

Uumajan Suomenruotsalaiset

Suomenkielinen esikouluosasto Lundagård

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto

Ruotsinsuomalainen valtuuskunta

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus