Startsida Umeå kommun

Ledning, Äldreomsorg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson

pernilla.henriksson@umea.se

090-16 17 84

Personalchef

Mona Kårebrand Åberg

mona.karebrandaberg@umea.se

090-16 23 41

Ekonomichef

Madelaine Salomonsson

madelaine.salomonsson@umea.se

090-16 21 82

Ledningskoordinator äldreomsorg

Nils Enwald

nils.enwald@umea.se

090-16 18 58

Verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst

Annette Johnsson

annette.johnsson@umea.se

090-16 20 09

Verksamhetschef
Hälso- och sjukvård i hemmet

Camilla Lundgren

camilla.lundgren@umea.se

090-16 17 82

Verksamhetschef
Vård- och om­sorgs­boende samt kortidsboende

Malin Sundbom

malin.sundbom@umea.se

090-16 35 81

Verksamhetschef
Förebyggande insatser (Prevention)

Anette Westin

anette.westin@umea.se

090-16 48 15

Verksamhetschef Myndighetsutövning äldre

Sanna Stenlund

susanna.stenlund.soc@umea.se

090-16 49 91


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus