Startsida Umeå kommun

Fritid

Fritid ansvarar för verksamhet som sköter och driver idrotts- och fritidsanläggningar, fritids-, utflykts- och rekreationsområden, anläggningar för fritidsbåtar, insatser inom fritidsfiske och friluftsliv samt ungdoms- och  fritidsgårdsverksamhet. Vi är också en kontakt och ett stöd mellan kommunen och det organiserade föreningslivet.

Fyra horisontella mål

Fritid arbetar för att nå fyra horisontella mål. Det innebär att Umeå ska vara en

  • idrottskommun som kännetecknas av ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå, ett stort utbud av arrangemang och samverkan med gymnasium och universitet
  • ​föreningskommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande fritidsutbud
  • ungdomskommun som kännetecknas av en utvecklande, främjande och trygg miljö med fokus på ungas medskapande och deltagande i den demokratiska processen
  • hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv.

Organisation

Fritid har fyra avdelningar: Föreningsbyrå, Bad, Drift och Unga. Det finns också en stab som stöd när det gäller ekonomi, personalfrågor, IT, kommunikation och utveckling.

Organisation 2019, Fritid

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Fritid
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
umea.fritid@umea.se

Personal

Besöksadress:

Stadshusområdet, Skolgatan 31A
Södra flygeln, bottenvåningen

Stefan Hildingsson, fritidschef

Stefan Hildingsson
fritidschef

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus