Startsida Umeå kommun

Plan och bygg

Byggnadsnämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Verksamheterna ska ge största möjliga värde för invånare och näringsliv.

Verksamheterna Bostadsanpassning, Bygglov, Detaljplanering och Lantmäteri arbetar bland annat med

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovprövning och byggtillsyn
  • mätnings- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • bostadsanpassningar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus